Prosjektet omfattet bygging av sykkelgård ved Egge ungdomsskole. Sykkelgården skal brukes som arena til trafikkopplæring for skoleelever i hele Nord-Trøndelag. Sykkelgården er bygd opp som et gatenett i miniatyr med både kjøreveger, fortau, skilt og gatelys. Byggherre: Steinkjer kommune. Vår rolle: Prosjekterende, SHA-koordinator og byggeleder. Totalkostnad: ca 3 mill.