Fagområder

RockGardenCover

Statsbygg Steinkjer

 

 • Prosjekt- og byggledelse
 • Byggeteknisk prosjektering
 • Prosjektering av VA-ledninger
 • Prosjektering av veier
 • Støyberegninger
 • Arealplanlegging
 • Miljøundersøkelser
 • Driftsplaner

Beregningsverktøy

Trøndeplan legger vekt på å være oppdatert med hensyn til data- og beregningsprogrammer.

 • Revit Structure – Tegneprogram 3D – BIM
 • AutoCAD – Tegneprogram 2D/3D
 • Impact Reinforcement – Tegneprogram for armering
 • Novapoint – Vegplanlegging/vann- og avløpsplanlegging/Reguleringsplaner
 • G-prog Beskrivelse – Anbudsbeskrivelse (NS3420 og prosesskoden)
 • G-prog Ramme – Statiske beregninger og dimensjonering av stål, betong og tre
 • G-prog Geoteknikk – Statiske beregninger og dimensjonering av fundamenter og støttemurer
 • OS-PROG – Statiske beregninger og dimensjonering av flatdekke, K-bjelke, Btsnitt, Vskive, E-bjelke, Lastberegning