SOLIDE RÅD I OVER 35 ÅR

Trønderplan ble etablert i 1988. Etter kun tre års drift utvidet vi med eget avdelingskontor i Steinkjer. Trønderplan består i dag av ni kompetente medarbeidere, hvorav fire jobber i Namsos og fem i Steinkjer. Etter 35 år i bransjen er vi fortsatt frittstående og har opparbeidet oss solid erfaring – noe som kommer våre kunder til gode.

Hovedarbeidsområdet for firmaet er:

  • Prosjektadministrasjon
  • Byggeledelse
  • Byggteknisk prosjektering
  • VVA-prosjektering
  • Støyberegninger
  • Arealplanlegging
  • Miljøundersøkelser
  • Driftsplaner

Andre firma i Trønder-plan gruppen:

  • Trønderplan Eiendom AS
  • Trønderplan Holding AS

Trønderplan er medlem av Rådgivende ingeniørers forening (RIF) og innehar Sentral godkjenning.