Rock Garden har en unik beliggenhet med sin nærhet til sjøen og sentrum. Innenfor en gangavstand på 200 meter finner du alt du trenger; Rema 1000 Rock City, Namsos Storsenter, hotell, restaurant, kino, konsertsal, legesenter, bo- og servicesenter og småbåthavn. Mellom byggene vil den vel to mål store parken danne en skjermet og fredfylt plass for beboerne – med gangveier, lekeplass, belysning, benker og beplantning. Her kan solfylte sommerdager nytes – mens du i realiteten befinner deg kun noen skritt unna bykjernen. I tillegg til den solrike beliggenheten, har tomten flott utsikt mot fjorden. Credo Eiendom gjør det igjen, fra Sjøsiden med sin særpregede arkitektur, til Bankplassen med sine blankpolerte fasader, og nå ROCK GARDEN. Med 73 leiligheter – fordelt på 2 bygninger – blir dette en ny bydel. Felles for disse prosjektene er at vi erstatter gamle nedslitte bygninger med moderne og trivelige boliger.
Adkomst

Byggemåte

 Bygningen utføres med bærekonstruksjon i betong, elementer og stål. Yttervegger kles med fasadeplater og betongelementer og dels med utfyllende bindingsverk, isolert med mineralull. Balkonger blir oppsatt med utvendige synlige søyler. Rekkverk oppføres i galvanisert pulverlakkert stål og glass/fasadeplater og galvaniserte pulverlakkerte spiler i henhold til forskriftene. Balkongdekker er å anse som en utvendig konstruksjon. Mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå på gulvflaten. Balkongdekker er i ubehandlet betong på overside og underside. I 7.etasje vil balkonger ha tredekke. Nivået på terrassene for leilighetene (som regel inntrukne toppleiligheter) kan ligge høyere enn nivået på gulv inne i leiligheten. Dette skyldes kravet til isolasjon i tak for underliggende boenhet. Innvendige vegger av stål-/trestendere kledd med gipsplater. Mineralull i alle innvendige vegger. Leilighetsskillevegger er i hovedsak stål/ trevegger. Stedvis av betong. Alle innvendige tak med unntak av bod nedfores og beslås med gipsplater som vil bli malt hvite. Yttertak er delvis utført i betong og delvis av stålplater/stålelementer belagt med isolasjon og takpapp/folie. Enkelte yttertak kan bli utført som pulttak. Taknedløp vil bli utført som både utvendig og innvendige nedløp. Etasjehøyde i leilighetene er ca. 2,40 m. Nedforede partier får fri høyde på ca. 2,15 – 2,30 m.