Byggherre: Credo Prosjekt.

Prosjektet omfatter bygging av 90 leiligheter fordelt på 3 blokker i Namsos sentrum. Blokkene er i 7 etasjer og er fundamentert på peler. Bygget er oppført i prefabrikkert betong og trekonstruksjoner.

Vår rolle: Byggeleder og SHA-koordinator. Totalkostnad: ca 300 mill. inkl utomhus.