Øynaparken, Inderøy

    Trønderplan er engasjert til å utarbeide en reguleringsplan for utvidelse av øynaparken i Inderøy kommune. Det er planer om å etablere nye hotellrom i forbindelse med dagens drift av Øynaparken.

Read More

Høydebasseng Overhalla

Byggherre: Overhalla kommune For å forbedre leveringssikkerheten av kommunalt vann i Overhalla ble det bygd et nytt høydebasseng på Skage. Bassenget ble bygd som et gjennomstrømmingsbasseng med et volum på 2 000 m3 . Bassenget ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2018. Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise. Vår rolle: Prosjektering og byggherreombud.    

Read More

InnovArena

Byggherre: InnovArena AS Her skal det bygges et nytt kontorbygg i 4 etasjer, og et havnelager på hurtigrutekaia i Rørvik. Vi bistår byggherren som byggherreombud og prosjekterende for utomhusanleggene.

Read More

Nærøysund Panorama

Nærøysund Panorama Utbygging av nytt forretnings- og boligområde. Dette skal være klart for bebyggelse i 2019. (Utfylling/ plastring ferdigstilles i 2018) Vår rolle: Prosjektledelse VVA, ansvarlig prosjekterende og byggeledelse.

Read More

Skorovas Fjell-landsby

Byggherre: Skorovas Gruber Utarbeidelse av reguleringsplan og konsekvensutredning for bygging av inntil 1000 nye fritidsboliger i skorovas i Namsskogan kommune. Visjonen er å utvikle skorovas til en levende fjell-landsby med et historisk sus fra et nedlagt gruvesamfunn. Reguleringsplanen og konsekvensutredningen ble vedtatt i 2017 og anleggsarbeidene for infrastruktur til de første fritidsboligene ble påbegynt i […]

Read More

Overhalla Barne & Ungdomsskole

Byggherre: Overhalla kommune Skolen er bygget som passivhus og varmes opp med bio + solcellepanel på taket, som en av de første byggene i distriktet. Bygget er på 3 150 m2 og er bygget for 230 elever og ble ferdigstilt i 2015. Prosjektet ble gjennomført etter samspillsmodellen. Vår rolle: Byggherreombud og ansvarlig søker.  

Read More

Lierne Helsetun

Byggherre: Lierne kommune. Lierne helsetun har vært gjenstand for renovering og utbygging i mange byggetrinn, helt siden 90-tallet. Vi har vært med på alle byggetrinnene, og siste byggetrinn sto ferdig i 2017. Vår rolle: Prosjekteringsledelse, byggeteknisk prosjektering, VVA- prosjektering og byggeledelse.

Read More

Stortangen skole

Byggherre: Lierne kommune Ny svømme- og idrettshall, barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Bygget i 3 byggetrinn i tidsrommet 2012 og 2015. Totalkostnad 100 mill. Vår rolle: Prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektering av idrettsanlegg.  

Read More

Egge sykkelgård

Byggherre: Steinkjer kommune. Prosjektet omfattet bygging av sykkelgård ved Egge ungdomsskole. Sykkelgården skal brukes som arena til trafikkopplæring for skoleelever i hele Nord-Trøndelag. Sykkelgården er bygd opp som et gatenett i miniatyr med både kjøreveger, fortau, skilt og gatelys. Vår rolle: Prosjekterende, SHA-koordinator og byggeleder. Totalkostnad: ca 3 mill.

Read More