Diamanten

Byggherre: Kullbryggholmen AS Boligblokk i 4 etasjer med parkeringskjeller. 30 leiligheter ved sjøkanten i Rørvik kommune. Vår rolle: Prosjektering byggeteknikk, Prosjektering VA, Prosjekteringsledelse og byggeledelse.  

Read More

Klimasmart tørrdokk – Purkholmen

Byggherre: Nærøysundet kystservice AS Norges første arktiske tørrdokk. Isolert stålhall over dokk for reparasjon og vedlikehold av større båter på Purkholmen i Nærøysund kommune. Vår rolle: Utarbeidelse av reguleringsplaner og detaljplaner samt byggeledelse.

Read More

Nytt landbasert settefiskanlegg på Tustna i Aure kommune

Byggherre: MOWI ASA Prosjektet er en utvidelse av dagens anlegg. Bygget er på ca 14 000 m2, oppføres i betong og stål, og er et postsmolteanlegg med 3 RAS-anlegg og karhaller for fiskekar. Administrasjonen samt en del andre funksjoner er lagt til en 2.etg. i deler av bygget. Prosjektet gjennomføres som totalentrepriser. Byggetid er ca […]

Read More

Neptun settefisk

Byggherre: Neptun salmo AS Nytt landbasert settefiskanlegg for oppdrett av laksesmolt utenfor Namsos. Hovedbygget er ca 3000 m2 og oppføres i betong og stål. I tillegg bygges renseanlegg og utomhusanlegg. Vår rolle: Byggherreombud, prosjektering av stål og betongkonstruksjoner og utvendig VVA-anlegg.  

Read More

Saemien Sijte

Byggherre: Statsbygg Nytt sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Bygget ble ferdigstilt i desember-21, med etterfølgende prøvedrift. Basisutstillingen åpnet 23 oktober 2022. Kjerneved av furu er brukt som ytterkledning og innvendig golv består til dels av skifer i flettemønster. Vår rolle: Byggherreombud & SHA-koordinator  

Read More

Stilling ledig

Siv.ing /Ing. innen VVA-teknikk Vi søker Siv.ing/ingeniør med kjennskap til VVA-prosjektering og helst med erfaring i bruk av Autocad/Novapoint Veg og Novapoint VA. Nyutdannede oppfordres til å søke. Arbeidssted i Steinkjer eller Namsos. Vi tilbyr: – Utfordrende oppgaver med økende ansvar for rette person – Trivelig arbeidsmiljø – Gode pensjons- og forsikringsordninger. – Konkurransedyktig lønn […]

Read More

Hunn skole

Byggherre: Overhalla kommune Ny skole på Skage i Overhalla. Skolen oppføres med 2 nye bygg (derav 1 i massivtre) samt ombygging av eksisterende bygg. Vår rolle: Prosjekteringsledelse (LEAN), detaljprosjektering og miljøkartlegging for riving av gammelskolen.  

Read More

Øynaparken, Inderøy

Byggherre: Øyna Parken AS Trønderplan er engasjert til å utarbeide en reguleringsplan for utvidelse av øynaparken i Inderøy kommune. Det er planer om å etablere nye hotellrom i forbindelse med dagens drift av Øynaparken. Vår rolle: Utarbeidelses av regulering

Read More