Rock Garden, Namsos

Byggherre: Credo Prosjekt. Prosjektet omfatter bygging av 90 leiligheter fordelt på 3 blokker i Namsos sentrum. Blokkene er i 7 etasjer og er fundamentert på peler. Bygget er oppført i prefabrikkert betong og trekonstruksjoner. Vår rolle: Byggeleder og SHA-koordinator. Totalkostnad: ca 300 mill. inkl utomhus.

Read More

Statens vegvesen, Steinkjer

Byggherre: Statsbygg. Prosjektet omfatter totalrenovering av eks bygningsmasse samt et tilbygg i 3 etasjer. Bygget er Statsbyggs aller første renoveringsprosjekt med passivhusstandard. Bygget var også blant 4 prosjekter som var nominert til gullhjelmen (statsbyggs premiering for godt HMS-arbeid). Prosjektet ble gjennomført etter samspillsmodellen. Vår rolle: Byggherreombud og SHA- koordinator. Totalkostnad: 160 mill. inkl. utomhus.

Read More