Byggherre: Overhalla kommune

Ny skole på Skage i Overhalla. Skolen oppføres med 2 nye bygg (derav 1 i massivtre) samt
ombygging av eksisterende bygg.

Vår rolle: Prosjekteringsledelse (LEAN), detaljprosjektering og miljøkartlegging for riving av gammelskolen.