Diamanten

Byggherre: Kullbryggholmen AS Boligblokk i 4 etasjer med parkeringskjeller. 30 leiligheter ved sjøkanten i Rørvik kommune. Vår rolle: Prosjektering byggeteknikk, Prosjektering VA, Prosjekteringsledelse og byggeledelse.  

Read More

Klimasmart tørrdokk – Purkholmen

Byggherre: Nærøysundet kystservice AS Norges første arktiske tørrdokk. Isolert stålhall over dokk for reparasjon og vedlikehold av større båter på Purkholmen i Nærøysund kommune. Vår rolle: Utarbeidelse av reguleringsplaner og detaljplaner samt byggeledelse.

Read More

Saemien Sijte

Byggherre: Statsbygg Nytt sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Bygget ble ferdigstilt i desember-21, med etterfølgende prøvedrift. Basisutstillingen åpnet 23 oktober 2022. Kjerneved av furu er brukt som ytterkledning og innvendig golv består til dels av skifer i flettemønster. Vår rolle: Byggherreombud & SHA-koordinator  

Read More

Hunn skole

Byggherre: Overhalla kommune Ny skole på Skage i Overhalla. Skolen oppføres med 2 nye bygg (derav 1 i massivtre) samt ombygging av eksisterende bygg. Vår rolle: Prosjekteringsledelse (LEAN), detaljprosjektering og miljøkartlegging for riving av gammelskolen.  

Read More

Øynaparken, Inderøy

Byggherre: Øyna Parken AS Trønderplan er engasjert til å utarbeide en reguleringsplan for utvidelse av øynaparken i Inderøy kommune. Det er planer om å etablere nye hotellrom i forbindelse med dagens drift av Øynaparken. Vår rolle: Utarbeidelses av regulering

Read More

Høydebasseng Overhalla

Byggherre: Overhalla kommune For å forbedre leveringssikkerheten av kommunalt vann i Overhalla ble det bygd et nytt høydebasseng på Skage. Bassenget ble bygd som et gjennomstrømmingsbasseng med et volum på 2 000 m3 . Bassenget ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2018. Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise. Vår rolle: Prosjektering og byggherreombud.    

Read More

InnovArena

Byggherre: InnovArena AS Her skal det bygges et nytt kontorbygg i 4 etasjer, og et havnelager på hurtigrutekaia i Rørvik. Vi bistår byggherren som byggherreombud og prosjekterende for utomhusanleggene.

Read More

Skorovas Fjell-landsby

Byggherre: Skorovas Gruber Utarbeidelse av reguleringsplan og konsekvensutredning for bygging av inntil 1000 nye fritidsboliger i skorovas i Namsskogan kommune. Visjonen er å utvikle skorovas til en levende fjell-landsby med et historisk sus fra et nedlagt gruvesamfunn. Reguleringsplanen og konsekvensutredningen ble vedtatt i 2017 og anleggsarbeidene for infrastruktur til de første fritidsboligene ble påbegynt i […]

Read More

Overhalla Barne & Ungdomsskole

Byggherre: Overhalla kommune Skolen er bygget som passivhus og varmes opp med bio + solcellepanel på taket, som en av de første byggene i distriktet. Bygget er på 3 150 m2 og er bygget for 230 elever og ble ferdigstilt i 2015. Prosjektet ble gjennomført etter samspillsmodellen. Vår rolle: Byggherreombud og ansvarlig søker.  

Read More