Byggherre: Statsbygg

Nytt sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Bygget ble ferdigstilt i desember-21, med etterfølgende prøvedrift. Basisutstillingen åpnet 23 oktober 2022. Kjerneved av furu er brukt som ytterkledning og innvendig golv består til dels av skifer i flettemønster.

Vår rolle: Byggherreombud & SHA-koordinator