Lierne Helsetun

Byggherre: Lierne kommune. Lierne helsetun har vært gjenstand for renovering og utbygging i mange byggetrinn, helt siden 90-tallet. Vi har vært med på alle byggetrinnene, og siste byggetrinn sto ferdig i 2017. Vår rolle: Prosjekteringsledelse, byggeteknisk prosjektering, VVA- prosjektering og byggeledelse.

Read More

Stortangen skole

Byggherre: Lierne kommune Ny svømme- og idrettshall, barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Bygget i 3 byggetrinn i tidsrommet 2012 og 2015. Totalkostnad 100 mill. Vår rolle: Prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektering av idrettsanlegg.  

Read More

Egge sykkelgård

Byggherre: Steinkjer kommune. Prosjektet omfattet bygging av sykkelgård ved Egge ungdomsskole. Sykkelgården skal brukes som arena til trafikkopplæring for skoleelever i hele Nord-Trøndelag. Sykkelgården er bygd opp som et gatenett i miniatyr med både kjøreveger, fortau, skilt og gatelys. Vår rolle: Prosjekterende, SHA-koordinator og byggeleder. Totalkostnad: ca 3 mill.

Read More

Rock Garden, Namsos

Byggherre: Credo Prosjekt. Prosjektet omfatter bygging av 90 leiligheter fordelt på 3 blokker i Namsos sentrum. Blokkene er i 7 etasjer og er fundamentert på peler. Bygget er oppført i prefabrikkert betong og trekonstruksjoner. Vår rolle: Byggeleder og SHA-koordinator. Totalkostnad: ca 300 mill. inkl utomhus.

Read More

Statens vegvesen, Steinkjer

Byggherre: Statsbygg. Prosjektet omfatter totalrenovering av eks bygningsmasse samt et tilbygg i 3 etasjer. Bygget er Statsbyggs aller første renoveringsprosjekt med passivhusstandard. Bygget var også blant 4 prosjekter som var nominert til gullhjelmen (statsbyggs premiering for godt HMS-arbeid). Prosjektet ble gjennomført etter samspillsmodellen. Vår rolle: Byggherreombud og SHA- koordinator. Totalkostnad: 160 mill. inkl. utomhus.

Read More