Byggherre: Skorovas Gruber

Utarbeidelse av reguleringsplan og konsekvensutredning for bygging av inntil 1000 nye fritidsboliger i skorovas i Namsskogan kommune. Visjonen er å utvikle skorovas til en levende fjell-landsby med et historisk sus fra et nedlagt gruvesamfunn. Reguleringsplanen og konsekvensutredningen ble vedtatt i 2017 og anleggsarbeidene for infrastruktur til de første fritidsboligene ble påbegynt i 2018.

Vår rolle: Utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning. Utarbeidelse av anbudsmateriell for VVA-anlegg og byggeledelse.