Byggherre: Overhalla kommune

For å forbedre leveringssikkerheten av kommunalt vann i Overhalla ble det bygd et nytt høydebasseng på Skage. Bassenget ble bygd som et gjennomstrømmingsbasseng med et volum på 2 000 m3 . Bassenget ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2018. Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise.

Vår rolle: Prosjektering og byggherreombud.