Byggherre: Neptun salmo AS

Nytt landbasert settefiskanlegg for oppdrett av laksesmolt utenfor Namsos. Hovedbygget er ca 3000 m2 og oppføres i betong og stål. I tillegg bygges renseanlegg og utomhusanlegg.

Vår rolle: Byggherreombud, prosjektering av stål og betongkonstruksjoner og utvendig VVA-anlegg.