Byggherre: Seem og Glømmen Eiendom AS

Nytt hyttefelt med 39 nye hyttetomter med tilknytning til vei vann og avløpsanlegg.

Vår rolle: Regulering med konsekvensutredning.