Byggherre: Nærøysundet kystservice AS

Norges første arktiske tørrdokk. Isolert stålhall over dokk for reparasjon og vedlikehold av større båter på Purkholmen i Nærøysund kommune.

Vår rolle: Utarbeidelse av reguleringsplaner og detaljplaner samt byggeledelse.