Byggherre: Statsbygg.

Prosjektet omfatter totalrenovering av eks bygningsmasse samt et tilbygg i 3 etasjer. Bygget er Statsbyggs aller første renoveringsprosjekt med passivhusstandard. Bygget var også blant 4 prosjekter som var nominert til gullhjelmen (statsbyggs premiering for godt HMS-arbeid). Prosjektet ble gjennomført etter samspillsmodellen.

Vår rolle: Byggherreombud og SHA- koordinator. Totalkostnad: 160 mill. inkl. utomhus.