Nærøysund Panorama

Utbygging av nytt forretnings- og boligområde. Dette skal være klart for bebyggelse i 2019. (Utfylling/ plastring ferdigstilles i 2018)

Vår rolle: Prosjektledelse VVA, ansvarlig prosjekterende og byggeledelse.