Byggherre: Øyna Parken AS

Trønderplan er engasjert til å utarbeide en reguleringsplan for utvidelse av øynaparken i Inderøy kommune. Det er planer om å etablere nye hotellrom i forbindelse med dagens drift av Øynaparken.

Vår rolle: Utarbeidelses av regulering